Misja

Moje „WHY”

Pomagam ludziom, zespołom i organizacjom w dokonywaniu najlepszych, pełnych mocy wyborów osobistych i zawodowych, poprzez  poszerzanie świadomości i perspektyw.

Wspieram odnajdywanie swojej misji i sensu w życiu, w zgodzie z sobą.

Wspieram współtworzenie harmonijnych relacji.

 

Wierzę, że każdy z nas może wybierać jak chce kształtować i przeżywać swoje życie. Zawsze. I może wybierać bardzo świadomie. Jeśli wie, gdzie zmierza i kim chce się stawać.

Jeśli tylko się zatrzymasz i przy mojej pomocy odpowiesz sobie na kluczowe pytania, na które zwykle nie znajdujesz czasu, twoja droga stanie się jasna i możliwa. Jeśli zaczniesz świadomie wybierać działania, myśli, uczucia, zaczniesz dramatycznie poprawiać swoje życie, związki i relacje, zespoły i efekty swojej pracy!

Pomagam ludziom w rozwinięciu najważniejszego z rodzajów przywództwa: samo – przywództwa. W stawaniu się autorem własnego życia vs bycia liściem na wietrze zewnętrznych okoliczności (klienci, przełożony, firmy, systemy, partnerzy).

Każdy człowiek ma potencjał do stania się tym, po co tutaj przybył. Nasza historia, wychowanie, socjalizacja, wzorce, za którymi podążaliśmy stworzyły w naszych umysłach setki przekonań czy programów, które próbują zepchnąć nas z tej drogi. A często w ogóle ją przesłaniają. To te momenty, kiedy czujemy, że chcemy w życiu czegoś (zupełnie) innego. Budzimy się. Szukamy nowych jakości.

Skoro się spotykamy, to znaczy, że Twoja głębsza mądrość zaczyna wątpić w matrix własnej percepcji i przekonań o sobie i świecie. Coś Cię niepokoi. I słusznie! Pomogę Ci znaleźć to, kim chcesz być. Wspólnie stworzymy przestrzeń do poszerzenia twej świadomości i stosowania narzędzi samo-przywództwa, aby Twoje wybory dawały Ci moc bycia i działania, której najbardziej pragniesz.

Moje podejście w życiu osobistym oraz w pracy z ludźmi opiera się m.in. na teorii wyboru, na rozwoju samoświadomości czyli solidnego rozumienia siebie oraz pracy nad zmianą niewspierających programów mentalnych, zachowań i uczuć.

Komentowanie jest wyłączone.