Kontakt

Aleksandra Dzięciołowska-Piątek
e-mail: ADP@ChoiceCoaching.eu
tel.: +48 503697497

Dane firmy:
CC Aleksandra Dzięciołowska-Piątek
Poziomkowa 17, 62-052 Komorniki, Polska
NIP: 635 120 11 58, REGON: 388213034

Dane do przelewu:
Aleksandra Dzięciołowska-Piątek
41 1090 1362 0000 0001 4502 5696
BIC/SWIFT: WBKPPLPPXXX


Warunki współpracy

Początki – odpowiem na Twoje pytania:

Przed decyzją o rozpoczęciu coachingu klienci zwykle mają wiele pytań. Zachęcam do rozmowy telefonicznej, w której odpowiem na pytania i omówimy, jak może wyglądać wspólna praca.

W trakcie rozmowy przedstawię również warunki współpracy.

Proces coachingu to zwykle cykl między 6 a 12 spotkań, czasem klienci decydują się na dłuższy kontakt. Optymalna efektywność spotkań to sesje co 2 tygodnie, choć możliwe są sesje zarówno co tydzień lub co 3 tygodnie (często preferowane w biznesie, choć doświadczenie wskazuje na ich słabszą dynamikę).

Standardowo 2 pierwsze sesje trwają 1,5 godziny. Omawiamy wtedy:

  • jak będziemy pracować – poznajemy się, trochę opowiadam jak działam, kontraktujemy role w procesie i odpowiedzialności oraz wyjaśniam kwestie poufności i zasad, którymi się kieruje w pracy z Tobą;
  • z czym przychodzisz – opisujesz swoją sytuację wyjściową i określasz cele coachingu, czyli to co chcesz osiągnąć dzięki naszym spotkaniom.

Kolejne sesje to już sesje godzinne.

  1. Coaching dla osób indywidualnych

Zachęcam do kontaktu i zadania pytań. Warto to zrobić, zwłaszcza jeśli zastanawiasz się, czy Twój temat nadaje się na coaching. Porozmawiamy o tym, wyjaśnię możliwości i podejście, omówimy szacowaną ilość sesji oraz sposób kontaktu i rozliczania się za sesje.

            2. Coaching dla firm

W coachingu biznesowym niezwykle istotne jest spotkanie coacha z coachee i decyzja o wzajemnej współpracy,  po pierwszej rozmowie o tym,  jak będzie ona wyglądała. To proces poznania się stron i sprawdzenia, czy możliwe jest nawiązanie skutecznej relacji niezbędnej dla udanego coachingu.

W coachingu biznesowym najczęściej spotykane są 4 warianty pracy coachingowej:

a) Coaching jako benefit czy działanie rozwojowe bez określenia przez organizację dokładnych celów coachingu. Takie rozwiązanie stosują firmy, które pozostawiają dowolność pracownikowi, dla którego decydują się na taką inwestycję. Pracownik sam definiuje obszary, nad którymi chce pracować przy wsparciu coacha a firma umawia się na określoną ilość i częstotliwość sesji. W takim przypadku firma może chcieć sprawdzić coacha, jego certyfikaty, referencje oraz spotkać się i porozmawiać, celem podjęcia decyzji o zaproponowaniu coacha danej osobie. W takim przypadku przedstawiciel organizacji nie jest aktywną stroną procesu coachingu, partycypuje w nim jako zleceniodawca procesu.

b) Coaching jako wsparcie, wspomagające lidera w realizacji zdefiniowanych celów rozwojowych. Zwykle wtedy proces przebiega jak poniżej:

  • spotkanie przedstawiciela organizacji z coachem (zwykle HR, lub HR i przełożony zlecający coaching), omówienie procesu, sposobu przepływu informacji,warunków współpracy, decyzja o spotkaniu coacha z potencjalnym coachee
  • spotkanie się coacha z coachee, decyzja o wspólnej pracy
  • spotkanie się 3 stron i omówienie celów coachingowych; rekomenduję aby pracodawcę reprezentował przełożony coachowanego współpracownika
  • realizacja sesji coachingowych (zwykle 6-9)
  • wspólne podsumowanie efektów coachingu – spotkanie się 3 stron, gdzie coachee referuje postępy z realizacji celów coachingowych, odbywa się też transparentna rozmowa pomiędzy stronami o tym jak dalej najefektywniej wspomagać coachee w gruntowaniu efektów coachingu

c) Coaching dla pracownika, który nie przynosi oczekiwanych efektów biznesowych. To popularna forma, która niestety często jest odbierana przez współpracownika jako narzucona. Namawiam wtedy klienta na inny proces – Program Wyboru – nie proces coachingowy. Coaching bazuje na dobrej woli, zasobach i otwartości na zmianę i pracę na własnych zasobach, mniej na deficytach. Nie jest więc właściwym podejściem i często jest traconą inwestycją. Chętnie przedstawię alternatywne i dużo skuteczniejsze rozwiązanie.

4) Coaching jako praca nad konkretnym zespołem danego lidera. Często jest tak, że lider potrzebuje coachingu dotyczącego zbudowania i rozwoju swojego zespołu a dalej wspólna praca może przerodzić się w coaching zespołu wokół zdefiniowanych wspólnie celów dotyczących tego zespołu.

 

Jak i gdzie?

Aktualnie prowadzę głównie sesje on-line: Face Time, Zoom, Skype.
Możliwe jest również, aby pierwsza lub 2-3 pierwsze sesje odbyły się osobiście, celem poznania się, nawiązania relacji, zbudowania zaufania i bazowego komfortu współpracy. U klienta biznesowego – najczęściej w jego siedzibie. Dla klienta indywidualnego – u mnie, w Komornikach pod Poznaniem, lub w innym ustalonym miejscu.

Sesje wirtualne sprawdzają się doskonale, potrzebna jest jedynie wstępna otwartość na to doświadczenie. Dalej, okazuje się, że nie ma to najczęściej istotnego wpływu na jakoś sesji.

Zapraszam – zadzwoń, napisz, porozmawiajmy jak wybrać najlepszy dla Ciebie sposób na wspólną pracę wokół Twoich celów, potrzeb czy dylematów!

Do usłyszenia!

Komentowanie jest wyłączone.