Oferta dla Biznesu

We wsparciu biznesu interesuje mnie 2 obszary:

1. indywidualna praca z menedżerami wyższego szczebla w ramach wsparcia ich umiejętności przywódczych w zakresie budowania własnych kompetencji liderskich, wewnętrznego przywództwa oraz tworzeniu i rozwoju wysoce efektywnych  i samorozradzających się zespołów

  • opracowanie własnej aspiracji liderskiej (plan rozwoju własnego przyówdztwa na 2-3 lata)
  • rozwój kompetencji wewnętrznego przywództwa (samoświadomość przywódcza, zdolność regulacji emocjonalnej, zmiana nawyków, eliminacja niekorzystnych neuroprogramów, praca z wewnętrznymi sabotażystami)
  • sesje konsultingowe i coachingowe dotyczące budowania samozarządzających zespołów
  • sesje zespołowe  z zakresu budowania współpracy zespołowej w celu wejścia na poziom wysoce efektwnych i samodzielnych zespołów

2. realizacja programów rozwojowych z przywództwa: szkolenia i wsparcie mentorskie z zakresu najbardziej znanego na świecie modelu Przywództwa Sytuacyjnego SLII (jako licencjonowana trenerka Blanchard Companies)

W zakładkach poniżej znajdują się te rozwiązania opisane bardziej precyzyjnie.

Komentowanie jest wyłączone.