Business Coaching dla organizacji

 

Business Coaching jako proces trójstronny.

 

W procesie coachingu realizowanego dla pracownika organizacji zwykle występują trzy lub cztery strony procesu: oprócz coachee i coacha pojawia się często dział HR i/lub przełożony osoby zgłaszanej do procesu. Zaangażowanie stron jest niezwykle ważne w sytuacji, kiedy wsparcie organizacji jest ważnym elementem powodzenia procesu. Wtedy najczęściej wszystkie strony biorą udział w ustaleniach dotyczących celów, przebiegu i informowania o postępach procesu, z zachowaniem zasad etyki i poufności.

 

Akceptacja Coacha przez Coachee.

W coachingu biznesowym niezwykle istotne jest spotkanie Coacha z Coachee i decyzja o wzajemnej współpracy, po pierwszej rozmowie o tym, jak będzie ona wyglądała. To proces poznania się stron i sprawdzenia, czy możliwe jest nawiązanie skutecznej relacji niezbędnej dla udanego coachingu. Spotkanie to powinno mieć miejsce przed finalną decyzją organizacji o uruchomieniu procesu.

 

Obszary pracy coachingowej:

W coachingu biznesowym najczęściej spotykane są 4 warianty pracy coachingowej:

a) Coaching jako benefit czy działanie rozwojowe bez określenia przez organizację dokładnych celów coachingu. Takie rozwiązanie stosują firmy, które pozostawiają dowolność pracownikowi w zakresie wyboru celów coachingowych. Pracownik sam definiuje obszary, nad którymi chce pracować przy wsparciu coacha a firma umawia się na określoną ilość i częstotliwość sesji. W takim przypadku firma może chcieć sprawdzić coacha, jego certyfikaty, referencje oraz spotkać się i porozmawiać, celem podjęcia decyzji o zaproponowaniu coacha danej osobie. W takim przypadku przedstawiciel organizacji nie jest aktywną stroną procesu coachingu, partycypuje w nim jako zleceniodawca procesu.

 

b) Coaching jako wsparcie, wspomagające lidera w realizacji zdefiniowanych celów rozwojowych. Zwykle wtedy proces przebiega jak poniżej:

  • spotkanie przedstawiciela organizacji z coachem (zwykle HR, lub HR i przełożony zlecający coaching), omówienie procesu, sposobu przepływu informacji,warunków współpracy, decyzja o spotkaniu coacha z potencjalnym coachee
  • spotkanie się coacha z coachee, decyzja o wspólnej pracy
  • spotkanie się 3 stron i omówienie celów coachingowych; rekomenduję aby pracodawcę reprezentował przełożony coachowanego współpracownika
  • realizacja sesji coachingowych (zwykle 6-9)
  • wspólne podsumowanie efektów coachingu – spotkanie się 3 stron, gdzie coachee referuje postępy z realizacji celów coachingowych, odbywa się też transparentna rozmowa pomiędzy stronami o tym jak dalej najefektywniej wspomagać coachee w gruntowaniu efektów coachingu

 

c) Coaching dla pracownika, który nie przynosi oczekiwanych efektów biznesowych. To popularna forma, która niestety często jest odbierana przez współpracownika jako narzucona. Namawiam wtedy klienta na inny proces – Program Wyboru – nie proces coachingowy. Coaching bazuje na dobrej woli, zasobach i otwartości na zmianę i pracę na własnych zasobach, mniej na deficytach. Nie jest więc właściwym podejściem i często jest traconą inwestycją. Chętnie dokładniej przedstawię alternatywne i dużo skuteczniejsze rozwiązanie, choć ramowe podejście to procesu można znaleźć TUTAJ.

 

4) Coaching jako praca nad konkretnym zespołem danego lidera. Często jest tak, że lider potrzebuje coachingu dotyczącego zbudowania i rozwoju swojego zespołu a dalej wspólna praca może przerodzić się w coaching zespołu wokół zdefiniowanych wspólnie celów dotyczących tego zespołu.

Wynagrodzenie

Cennik za sesje biznesowe 60-minutowe (z dwiema pierwszymi sesjami 90min w tej samej cenie) to 800-1200pln za sesję, zależnie od złożoności procesu, zaangażowania stron (udział organizacji, wymagania dotyczące raportowania procesu, etc).

W przypadku coachingu osobistego poza Poznaniem i okolicami (w promieniu do 50km) należy doliczyć koszty podróży do Klienta.

 

Jak i gdzie?

Prowadzę głównie coaching on-line: Zoom, Teams, Face Time – lub sesje hybrydowe.
Praktykuję również, aby 1-2 pierwsze sesje odbyły się osobiście, celem poznania się, nawiązania relacji, zbudowania zaufania i bazowego komfortu współpracy. U klienta biznesowego – najczęściej w jego siedzibie. Dla klienta indywidualnego – u mnie, w Komornikach pod Poznaniem, lub w innym ustalonym miejscu.

Komentowanie jest wyłączone.